Volleybal is een ploegsport! Afspraken en teamspirit zijn dus zeer belangrijk. Daarom werd binnen de club een gedragscode opgesteld, een reeks regels en afspraken waarmee elke speler of speelster moet rekening houden, zowel op trainingen als matchen.

Deze afspraken hebben te maken met communicatie, stiptheid, materiaal, inzet en respect. Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat deze duidelijke afspraken nauwgezet nagekomen worden door iedereen!


Algemene gedragscode

 1. Elke speler of -speelster voert de opdrachten uit die gegeven worden door de trainers, coaches, zaalverantwoordelijke, bestuursleden, begeleiders van de ploegen.
 2. Aanwezigheden worden ingegeven via Twizzit. Afzeggingen, niet-deelname aan wedstrijden, trainingen, stages en tornooien, worden steeds zo snel mogelijk verwittigd.
 3. Elke speler of speelster is zelf verantwoordelijk voor de wedstrijduitrusting. Elke beschadiging/verlies wordt onmiddellijk gesignaleerd aan het bestuur. Bij het verlaten van de club (transfer, ontslag, enz..) moeten wedstrijdshirt, broekje en sporttas aan het bestuur overhandigd worden. Opwarmingstruitje en trainingsvest blijven eigendom van het lid).
 4. Alcohol, tabak en drugs worden strikt verboden. Overtreding hiervan kan uitsluiting bij de club tot gevolg hebben.
 5. Onenigheid tussen twee of meer spelers of speelsters moet onmiddellijk uitgepraat worden. Dit gebeurt onderling of door bemiddeling van de trainers of het begeleidingskader.
 6. Iedereen is op de hoogte van de gedragscodes die gelden voor de ploeg: zowel de algemene gedragscode, de wedstrijdcode, als de trainingscode.
 7. Wij treden naar buiten als een ploeg. Alle activiteiten (training, wedstrijd, besprekingen, …) worden stipt bijgewoond.
 8. Elke kwetsuur of revalidatie wordt voor de aanvang van elke activiteit gemeld aan de trainer.
 9. We vragen aan alle spelers om een eigen drinkfles mee te brengen i.p.v. wegwerpflessen. De drinkflessen kunnen eventueel bijgevuld worden, alle kranen in de zaal bevatten drinkbaar water.
 10. Buiten mondelinge communicatie verloopt de communicatie binnen de club steeds via Twizzit. Hierbij volgt de club de geldende GDPR regels. Daarom bezorgt elk lid zijn/haar contactgegevens via aanmelding (gegevensformulier) op Twizzit. Teneinde een vlotte en efficiënte communicatie te kunnen verzorgen, geeft ieder lid zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur .
 11. Elk spelend lid betaalt tijdig lidgeld. Het lidgeld wordt onder geen beding terug betaald. Het lidgeld dekt de kosten voor het volleyballen (huur zaal, betaling trainer, aansluiting VVB, verzekering, materiaal,…) Zolang het lidgeld niet wordt betaald kan het bestuur, in samenspraak met de trainer, de speler of speelster de deelname aan trainingen en/of wedstrijden ontzeggen.

Wedstrijdcode

 1. 45 minuten voor de wedstrijd is iedereen aanwezig in de zaal.
 2. 30 minuten voor de wedstrijd is iedereen op het terrein in uniforme kleding (taping, indien nodig, reeds uitgevoerd), klaar om de opwarming te starten. Tijdens thuiswedstrijden worden de zaal (banken, scheidsrechterstoel, tribunes, scorebord,...), de palen en de netten door de spelers of speelsters in orde gebracht. De kapitein geeft het signaal om aan de opwarming te beginnen.
 3. Spelers of speelsters die niet op het terrein staan (bank) moeten op ieder ogenblik klaar zijn voor een wissel. Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg zich rond de coach.
 4. Op de bank en naast het terrein zal steeds orde heersen.
 5. Alleen de ploegkapitein mag de officiëlen (scheidsrechter, markeerders, …) toespreken. Hij/zij doet dit op een beleefde manier.
 6. Na elke wedstrijd zal iedere speler of speelster de tegenstrever de hand drukken en de kapitein zal eveneens de officiëlen groeten.
 7. Na het groeten van de tegenstrever verzamelt de groep zich rond de coach. Een korte nabespreking wordt gehouden, waarin ook de afspraken voor de volgende training of wedstrijd worden gemaakt.
 8. Na de nabespreking neemt iedereen deel aan het wegbergen van het materiaal (banken, stoelen, palen, netten, …) en aan de na-stretching en cool-down.
 9. Een gekwetste speler of speelster is eveneens aanwezig op de wedstrijd.
 10. Fair-play op het terrein (t.o.v. ploegmaat en tegenstander) wordt nooit uit het oog verloren.

Trainingscode

 1. Iedereen is steeds 15 minuten voor het aanvangsuur aanwezig.
 2. Taping en medische verzorging gebeuren vooraf.
 3. De spelers en speelsters zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van het materiaal (net, ballen, toestellen, …).
 4. Vijf minuten voor het aanvangsuur verzamelt iedereen voor de voorbespreking of line-up.
 5. Tijdens de training worden de rust- en verfrissingspauzes aangegeven door de trainer. Iedereen zorgt zelf voor verfrissing (enkel water of isotonische dranken).
 6. Mekaar aanmoedigen en steunen tijdens de training maakt zowel jezelf als de groep sterker.
 7. Alle kwetsuur-verhogende factoren dienen vermeden te worden tijdens de training:  in de zaal: verloren ballen, onstabiele banken, … moeten verwijderd worden.  persoonlijk: sieraden, armbanden, kettingen, ringen, horloges, … worden weggelaten.
 8. De training kan niet verlaten worden zonder toestemming van de trainer.
 9. Alle spelers of speelsters helpen mee het materiaal weg te plaatsen.
 10. Tijdens de training worden vragen, discussies, opmerkingen tot een minimum beperkt. Vragen kunnen gesteld en opmerkingen gegeven worden tijdens de voor- en nabesprekingen. Wens je liever een individueel gesprek met de trainer, aarzel dan niet en contacteer hem zo snel mogelijk.
 11. Gekwetste spelers of speelsters die niet aan de groepstraining kunnen deelnemen bespreken met hun trainer een individueel programma.