De club stelt zich tot doel al zijn leden een optimale kans te geven om zich te ontplooien op sportief vlak. Daarnaast organiseert de club een aantal activiteiten ter bevordering van het sociale contact tussen de leden.