De club stelt zich tot doel al zijn leden een optimale kans te geven om zich te ontplooien op sportief vlak. Daarnaast organiseert de club een aantal activiteiten ter bevordering van het sociale contact tussen de leden.


De club verwacht dan ook dat alle leden steeds aanwezig zijn op trainingen en             wedstrijden en zoveel mogelijk deelnemen aan de evenementen van de club.

 

Bij VC Flygha willen we dat iedereen, en in het bijzonder onze jeugd, zo goed mogelijk onder begeleiding van gemotiveerde trainers en met veel plezier kennismaakt met de         volleybalsport.

We willen iedereen op zijn/haar niveau laten genieten van het volleybal en ervoor zorgen dat ieder zich thuis voelt in zijn/haar ploeg en club.

 

Op sportief vlak willen we kwaliteit aanbieden door een onderlegd en gemotiveerd trainerscorps, en voldoende sportieve activiteiten. Dit zijn niet enkel de trainingen.

 

Kortom we streven naar een club waar vooral de jeugd centraal staat en waar iedereen met veel plezier naartoe komt, een club waar iedereen met respect voor elkaar zijn/haar sport kan beoefenen, maar ook voorbereidingstornooien, oefenwedstrijden, volleybalstages of -kampen in de schoolvakanties.

 

De club neemt elk seizoen opnieuw initiatieven om de jeugd uit de omgeving kennis te laten maken met het volleybal. We richten vriendjesdagen in en gaan naar scholen om er volleybalinitiatie te geven en informatiefolders te verspreiden.